Земельні спори

(адвокат у Львові та Україні)

   Земельні спори — це вид правовідносин, пов’язаних із розв’язанням роз­біжностей, які випливають з порушення права власності та права користу­вання земельною ділянкою, а також відводом або вилученням землі, що ви­никають між власниками землі та землекористувачами, іншими особами, органами місцевого самоврядування та державними органами, що здійсню­ють управління земельними ресурсами.
  Відповідно до ч. 1 ст. 158 ЗКУ земельні спори вирішуються судами, орга­нами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань зе­мельних ресурсів. Перелік органів, які уповноважені розглядати вирішува­ти земельні спори, є вичерпним і поширювальному тлумаченню не підлягає.
  Виключно судами вирішуються земельні спори щодо: володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб; розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей (див.: ч. 2 ст. 158 ЗКУ).
  Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах на­селених пунктів щодо:Які земельні спори вирішуються органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів?

  Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів вирішують земель­ні спори щодо:

   Зазначимо, що органи місцевого самовряду­вання та органи з питань земельних ресурсів здійснюють виключно позасудовий розгляд і вирішення земельних спорів.
  У складі нашої команди є адвокат по земельних спорах у Львові робота якого скерована на надання допомоги для запобігання можливим негативним наслідкам на стадії оформлення прав на земельні ділянки та вирішення земельних спорів з найкращим результатом для клієнта.Орієнтовний перелік послуг адвоката у Львові у сфері земельних спорів:

https://legaljustice.com.ua: Адвокати Львів - Юристи Львів - Адвокат Львів - Адвокатські послуги Львів - Адвокати у Львові - Послуги адвоката Львів - Юридичні послуги Львів - Юрист Львів - Послуги юриста Львів - Юридична допомога Львів - Юридичні консультації Львів - Правова допомога Львів - Хороші адвокати Львів - Адвокат у Львові - Cтягнення заборгованості Львів - адвокат Львів ціни - адвокат вартість послуг Львів - юридичні послуги ціни Львів - розірвання шлюбу - аліменти - повернення 1% Львів - повернення 1% з пенсійного фонду, адвокат розлучення Львів, автоадвокат Львів, адвокат по ДТП Львів, адвокат по розлученню , адвокат по кредитах Львів, адвокат по аліментах Львів, адвокат по кримінальних справах Львів, адвокат по поділу майна, сімейний адвокат Львів