Медіація у Львові


  Сьогодні серед правників України все більшої актуальності набуває питання про застосування альтернативних методів вирішення спорів. Перш за все, необхідність застосування альтернативних методів вирішення спорів пов'язана з недосконалістю та неефективністю національної судової системи. Окрім того, питання альтернативного вирішення спорів є актуальним у зв'язку з фактичною неможливістю виконати рішення суду, що пов'язано з відсутністю дієвого механізму примусового виконання рішень суду. Одним із найпоширеніших методів альтернативного вирішення спорів є медіація.
  У всьому світі медіація є однією з найпопулярніших форм урегулювання конфліктів. Медіація (від лат. Mediation - посередництво) - це приватне та конфіденційне використання посередників для виходу з конфліктної ситуації. Вона дає можливість уникнути втрати часу в судових розглядах та додаткових і непередбачуваних матеріальних витрат.
  Медіація — це процес, в якому нейтральна третя сторона, медіатор, допомагає вирішити конфлікт, сприяючи виробленню добровільної угоди між конфліктуючими сторонами. Медіатор полегшує процес спілкування між сторонами, допомагає глибше зрозуміти їхні позиції та інтереси, шукає ефективні шляхи вирішення проблеми, надаючи можливість сторонам дійти власної згоди.
 На даний час в Україні немає профільного законодавства який регулював б інститут посередництва, проте в статті 55 Конституції України зазначено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом способами захищати свої права. Відповідно, такий спосіб захисту своїх інтересів як медіація дозволений і придатний для використання у Львові та в Україні. Стаття 49 Цивільного процесуального кодексу України визначає можливість сторін прийти до мирового врегулювання спору на будь-якій стадії судового процесу. А зміст і вимоги до мирової угоди в цивільному судочинстві закріплені в статті 207 Цивільного процесуального кодексу України. У статті 212 Господарського кодексу України також передбачено укладення мирової угоди сторін. Аналогічні норми містяться в Кодексі адміністративного судочинства. Інститут примирення сторін відображений в статті 190. Про медіацію йдеться і в правилах адвокатської етики України, де зазначено, що дії адвоката, який здійснює функцію медіатора, повинні відповідати міжнародно-визнаним етичним нормам медіації.
 Застосування інституту медіації для вирішення спорів має певні переваги:

  Основна мета медіації полягає в досягненні рішення, яке задовольнить обидві сторони, що конфліктують.
  Наша команда адвокатів у Львові надасть послуги з посередництва у сімейних, цивільних, земельних, житлових, корпоративних та інших спорах які виникають між сторонами.
  Послуги медіатора у Львові не мають фіксованого тарифу. Вартість послуг розраховується в індивідуальному порядку.

https://legaljustice.com.ua: Адвокати Львів - Юристи Львів - Адвокат Львів - Адвокатські послуги Львів - Адвокати у Львові - Послуги адвоката Львів - Юридичні послуги Львів - Юрист Львів - Послуги юриста Львів - Юридична допомога Львів - Юридичні консультації Львів - Правова допомога Львів - Хороші адвокати Львів - Адвокат у Львові - Cтягнення заборгованості Львів - адвокат Львів ціни - адвокат вартість послуг Львів - юридичні послуги ціни Львів - розірвання шлюбу - аліменти - повернення 1% Львів - повернення 1% з пенсійного фонду, адвокат розлучення Львів, автоадвокат Львів, адвокат по ДТП Львів, адвокат по розлученню , адвокат по кредитах Львів, адвокат по аліментах Львів, адвокат по кримінальних справах Львів, адвокат по поділу майна, сімейний адвокат Львів